DIAMETRØ

Projekty budowlane i wykonawcze:

  • przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe,
  • instalacje wewnętrzne wodociągowo - kanalizacyjne,
  • instalacje wewnętrzne gazowe niskiego ciśnienia,
  • instalacje wewnętrzne wentylacji i klimatyzacji,
  • sieci wodociągowe,
  • sieci kanalizacyjne.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne.

 

Przeglądy techniczne budynków.

 

Protokoły skuteczności wentylacji.

 

Firma działa również w zakresie wykonawstwa, do zaoferowania ma doradztwo techniczne i szkolenia, nadzór inwestorski oraz kierowanie robotami branży sanitarnej.